Thursday, 12 August 2010

ΓΓΕΤ - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για την διεξαγωγή Μετα-διδακτορικής Έρευνας (ΜΕ) σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν (ΜΕ) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες. Το έργο θα υλοποιηθεί σε Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητικό φορέα της χώρας (Φορείς Υποδοχής/Δικαιούχοι) και για κάθε πρόταση θα ορισθεί Επιστημονικός Υπεύθυνος/η (ΕΥ), ο/η οποίος/α θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από την ημερομηνία αναγόρευσης του/της υποψήφιου/ας (ΜΕ) σε διδάκτορα. Επίσης οι άνδρες (ΜΕ) θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί (όπου απαιτείται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του ΜΕ).

Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου θα ανέρχεται στα 150.000€. Η ελάχιστη μηνιαία απόζημίωση (καθαρές αποδοχές) του μεταδιδακτορικού ερευνητή θα είναι τουλάχιστον 1600€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 20/11/2010 στα αγγλικά.

Το CROB-L ενδιαφέρεται να υποβάλλει προτάσεις διεξαγωγής ΜΕ στην παραπάνω πρόταση.

Εάν υπάρχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε συναφή αντικείμενα με αυτά που πραγματεύεται το εργαστήριο και οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να λάβουν μέρος παρακολούνται όπως στείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στον Ιωάννη Νικολάου (inikol@aueb.gr).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της προκήρυξης.

No comments:

Post a Comment