Monday, 23 November 2009

Seemingly ‘Duh!’ Scientific Studies Often Hold Value - WSJ.com

Seemingly ‘Duh!’ Scientific Studies Often Hold Value - WSJ.com

Καταπλητκικό άρθρο για την αναγκαιότητα (;;;) κι άλλων επιστημονικών περιοδικών.....

Thursday, 8 October 2009

Συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του νεοσύστατου Εργαστηρίου Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://crob.dmst.aueb.gr/) είναι η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την συμμετοχή σας (σε μία ή περισσότερες) από τις ακόλουθες έρευνες:

 • Αν ψάχνετε ενεργά για εργασία αυτή την περίοδο δείτε την ακόλουθη έρευνα: http://bit.ly/C3wFb
 • Αν απλώς έχετε μια (ή περισσότερες) εμπειρίες ως υποψήφιος (στην διάρκεια των 3 τελευταίων μηνών τουλάχιστον) σε μια τουλάχιστον συνέντευξη επιλογής (είτε εργάζεστε είτε όχι): http://bit.ly/cXuqh
 • Αν απλώς εργάζεστε και σας ενδιαφέρει η μελέτη της σχέσης ανάμεσα σε φαινόμενα της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς (εργασιακή δέσμευση, flow, ψυχολογικό κεφάλαιο) και στα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας: http://bit.ly/pY2Jc
 • Τέλος, αν σας ενδιαφέρει η σχέση της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς και του work-life balance: http://bit.ly/1xUMcL


Υπενθυμίζεται ότι μόνο μέσα από την διεξαγωγή τέτοιου είδους επιστημονικών ερευνών θα μπορέσουμε να προάγουμε την επιστημονική έρευνα στα αντικείμενα μας και στην Ελλάδα.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Νικολάου

Monday, 14 September 2009

Η βουλιμία, το κάπνισμα και η...απιστία καθορίζουν τη σχέση με το χρήμα | Τεχνολογία | Ειδήσεις

Οι συνήθειες που κάθε άνθρωπος αναπτύσσει στην ζωή του σε σχέση με το χρήμα -πόσο θα το αποταμιεύει ή θα το σπαταλά, τι είδους επενδύσεις θα κάνει κλπ- δεν εξαρτώνται τόσο από την προσωπική γνώση και εμπειρία του στα οικονομικά θέματα, όσο με άλλα μονιμότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και κυρίως με το κατά πόσο είναι παρορμητικός.

Μια νέα βρετανική έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (University College London), υπό τον δρα Στάιαν Ράιμερς, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Personality and Individual Differences" (Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές), διαπίστωσε ότι η αφέλεια και η ευπιστία κάποιου στα οικονομικά ζητήματα συνδέεται στενά με άλλες παρορμητικές συμπεριφορές του, όπως η βουλιμία, το κάπνισμα και η… απιστία.

Η βουλιμία, το κάπνισμα και η...απιστία καθορίζουν τη σχέση με το χρήμα | Τεχνολογία | Ειδήσεις

Wednesday, 2 September 2009

Δημιουργικότητα και καινοτομία σε ομάδες εργασίες

Το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε επιστημονική έρευνα που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου που οι ομάδες εργάζονται αποτελεσματικά μέσα σε μια επιχείρηση και των συνθηκών που επιτρέπουν στις ομάδες να παράγουν καινοτόμες ιδέες. Η καινοτομία, απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας επιχείρησης, αναφέρεται στην σκόπιμη εισαγωγή και εφαρμογή μέσα σε ένα επάγγελμα, σε μια ομάδα, ή σε μια επιχείρηση ιδεών, μεθόδων, προϊόντων, ή διαδικασιών, που είναι καινούργια για το επάγγελμα, την ομάδα ή την επιχείρηση, και έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ωφελήσουν το επάγγελμα, την ομάδα ή την επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Saturday, 1 August 2009

CROB-L at the Academy of Management Conference

Μέλη του CROB-L θα παραβρεθούν και θα παρουσιάσουν για άλλη μια φορά εργασίες τους στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων στον κόσμο, το Academy of Management Conference, το οποίο διεξάγεται 7-11 Αυγούστου 2009 στο Σικάγο, ΗΠΑ. Στο συνέδριο φέτος συμμετέχουν πάνω από 8000 συμμετέχοντες από 75 χώρες.


Μεγάλη επιτυχία για το εργαστήριο αποτελεί το γεγονός ότι το άρθρο των Kostopoulos, K., & Bozionelos, N., & Prastakos, G. (2009). "Team learning activities and team effectiveness: The role of psychological safety and task conflict" επιλέχθηκε μεταξύ των κορυφαίων άρθρων (best papers) που θα παρουσιαστούν. Η επιλογή βασίζεται σε διαγωνισμό δύο "γύρων" μέσω των οποίων επιλέγονται μόνο τα κορυφαία (μεθοδολογικά και από άποψης συμβολής στη γνώση) από τα περίπου 1,500 εξαίρετης ποιότητας άρθρων που έγιναν αποδεκτά και θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.


Επίσης, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εργασίες:

 • Power J.L., Brotheridge, C.M., Bozionelos, N. et al. (2009). How Acceptable is Bullying? Cultural Explanations for Trends in 15 Countries. Annual Meeting of the Academy of Management, Chicago, USA.
 • Bozionelos, N., Joshi, S. & Redman, T. (2009). Mentor Support: How it Benefits Emotion Workers and Their Employers. Annual Meeting of the Academy of Management, Chicago, USA.
 • Tomprou, M., Nikolaou, I. & Bourantas, D. (2009). Psychological Contract Creation of Newcomers: A Diary Study exploring the Role of Social Influence. Annual Meeting of the Academy of Management, Chicago, USA.

Wednesday, 22 July 2009

PhD Opportunities at CROB-L

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην συνεδρίαση της 29/06/2009, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος:
 • Νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Ηγεσία: φιλοσοφική, ιστορική, γνωστική, ψυχανάλυση, αισθητική, κοινωνικοψυχολογική (Υπεύθυνος κ. Δ. Μπουραντάς: dbour@aueb.gr)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά /Ψυχολογία (Υπεύθυνος κ. Γ. Νικολάου: inikol@aueb.gr)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Υπεύθυνος κ. Γ. Νικολάου: inikol@aueb.gr)
Οι υποψήφιοι, που θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc, MBA) θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού του Τμήματος (κα Μεταξένια Κωνσταντινίδου, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 805, τηλ. 210 8203637).
 • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το θέμα έρευνας
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ, αν χρειάζεται)
 • Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικό Σπουδών Αγγλικής γλώσσας
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ή/και αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού του Τμήματος ή στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που είναι υπεύθυνοι για τα συγκεκριμένα παραπάνω ερευνητικά θέματα. Ο κανονισμός του Διδακτορικού Διπλώματος καθώς και οι ερευνητικές πρωτοβουλίες του Τμήματος υπάρχουν στο site: www.dmst.aueb.gr.

Tuesday, 21 July 2009

Development of an attitudes to change measure

Η ακόλουθη έρευνα αυτή σκοπό έχει να διερευνήσει τις στάσεις σας προς μια συγκεκριμένη αλλαγή που περιγράφεται σε μορφή σεναρίου. Παρακαλούμε πολύ ακολουθήστε την παρακάτω διεύθυνση και στην συνέχεια διαβάστε τις οδηγίες και το σενάριο στα αγγλικά.

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=ckh5WnJWZGxqcjI3dFRxWTN2eGhrZHc6MA

Εάν συναντήσετε πρόβλημα σε οποιαδήποτε φάση της έρευνας παρακαλώ να στείλετε μήνυμα στην διεύθυνση: mvakola@aueb.gr

Θα μας βοηθούσατε πάρα πολύ εάν μπορούσατε να στείλετε αυτό το μήνυμα σε συναδέλφους σας που πιστεύετε ότι θα επιθυμούσαν να το συμπληρώσουν.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Μαρία Βακόλα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Monday, 6 July 2009

Research in Progress in CROB-L

Τα ακόλουθα ερευνητικά έργα αποτελούν διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών μας φοιτητών στο ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συνδράμει η εταιρεία σας ή εσείς προσωπικά στην συλλογή των στοιχείων επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της έρευνας ή μαζί μου.

1. Η προσαρμογή συστοιχίας ερωτηματολογίων προσωπικότητας για μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την προσαρμογή υφιστάμενων ερωτηματολογίων προσωπικότητας για μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης ικανοτήτων της εταιρείας (competency model) θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες διαστάσεις προσωπικότητας που αναμένεται να προβλέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις αναφερθείσες δεξιότητες. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μελέτη εγκυρότητας (validation study) ερωτηματολογίων προσωπικότητας. Υπεύθυνος έρευνας: Γιώργος Μουρδικούδης

2. Μελετώντας τις αντιδράσεις των υποψηφίων στην συνέντευξη επιλογής σε διαφορετικές χώρες

Οι αντιδράσεις των υποψηφίων (applicant-fairness reactions) στις διαφορετικές μεθόδους επιλογής προσωπικού είναι ένα θέμα που έχει αρχίσει πρόσφατα να απασχολεί τους ερευνητές αλλά και τους επαγγελματίες στην επιλογή προσωπικού. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια μίας διαπολιτισμικής έρευνας, η οποία μόλις ξεκινάει και στοχεύει να μελετήσει τον τρόπο που αντιδρούν οι υποψήφιοι σε διαφορετικές χώρες στην συνέντευξη επιλογής και από ποιους παράγοντες της συνέντευξης (π.χ. δομή) επηρεάζονται οι αντιδράσεις των υποψηφίων σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ άλλων. Υπεύθυνοι έρευνας: Μαρία Κούτελου & Ταξιάρχης Γκαμπέσης

3. Επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη καριέρας αποφοίτων Management

Το θέμα αυτό αποτελεί την συνέχεια έρευνας που διεξάγεται τα τελευταία 2 χρόνια αναφορικά με την επαγγελματική επιτυχία και πρόοδο αποφοίτων του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Εξετάζονται θέματα όπως ο ρόλος των ατομικών διαφορών (προσωπικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματικές προσδοκίες-ψυχολογικό συμβόλαιο, κλπ) στους δείκτες επαγγελματικής επιτυχίας, (μισθολογική εξέλιξη, προαγωγές, κλπ). Υπεύθυνος έρευνας: Αλίκη Γκοβόσδη

4. Job seekers’ activities and mood

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει και να εξετάσει τους τρόπους που αναζητούν εργασία οι νέοι απόφοιτοι και τις συνέπειες-αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης στην συναισθηματική τους και ψυχολογική τους ευεξία (well-being and emotions). Είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί ελάχιστα στην βιβλιογραφία αλλά που απασχολεί στην πράξη έναν μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Υπεύθυνος έρευνας: Κωνσταντίνα Γεωργίου

5. Development of selection tools (work sample exercises & situational judgement tests) for the selection of management graduates

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας θα είναι να δημιουργήσει εργαλεία για την πρόσληψη αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στηριζόμενοι σε μια ομάδα γενικών βασικών δεξιοτήτων (core competencies), θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε μεθόδους, όπως οδηγό συμπεριφορικής συνέντευξης, ασκήσεις δειγμάτων έργου, κλπ., αλλά και να δούμε πώς λειτουργούν στην πράξη. Υπεύθυνοι έρευνας: Νάνσυ Πασίου & Γιώτη Ελένη

6. Έρευνα στο χώρο της Θετικής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά περιγράφει μια νέα προσέγγιση στο χώρο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ψυχολογίας, όπου ή έμφαση δεν δίνεται πλέον, όπως στο παρελθόν, στις αρνητικές πτυχές της συμπεριφοράς των εργαζομένων αλλά στις θετικές. Έτσι έννοιες όπως Positive Organizational Behavior, Positive Organizational Scholarship αλλά και Positive Emotions, εμφανίζονται όλο και περισσότερο στην πρόσφατη έρευνα και βιβλιογραφία, ξεκινώντας από το επιστημονικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας (Positive Psychology). Σε αυτά τα πλαίσια η παρούσα εργασία θα εξετάσει θέματα που σχετίζονται με την Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά, όπως η δέσμευση και η ευεξία (engagement, well being). Υπεύθυνοι έρευνας: Φάνης Αριτζής & Αδαμαντία Κακαβούλη

7.
Exploring the Recent Turbulence in the Financial Sector from a Psychological Contract Perspective

Η παρούσα εργασία μελετάει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις (Ψυχολογικό Συμβόλαιο).
Η παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε εργασιακές ομάδες και στους προϊσταμένους τους. Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ κάθε ομάδας ή τμήματος συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο και παράλληλα καλούνται και τα μέλη της ομάδας ή του τμήματος να συμπληρώσουν και εκείνοι το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Υπεύθυνος Έρευνας: Έρα Ντόντα