Monday, 16 September 2013

Workshop: «Αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας»


Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου εργαστηρίων (workshops), το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ξεκινά έναν νέο κύκλο εργαστηρίων, με την υποστήριξη του Kariera.gr. Στόχος μας είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την καλύτερη τοποθέτηση τους στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, η ενδυνάμωσή τους, καθώς και η αντιμετώπιση των δυσκολιών εξεύρεσης εργασίας.

Θεματολογία  & Πρόγραμμα
Το βιογραφικό, οι τρόποι αναζήτησης μιας θέσης απασχόλησης, η διαδικασία της συνέντευξης και οι τεχνικές δικτύωσης στην αγορά, είναι ορισμένες μόνο από τις θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν. Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί πως ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:
  • στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, την ικανότητα δηλαδή αντιμετώπισης των εμποδίων που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας
  • στην αναγνώριση και ανάπτυξη των δυνατών σημείων και ικανοτήτων του υποψηφίου και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες
  • στην εστίαση σε θετικά ερεθίσματα / σκέψεις αντιστρέφοντας τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που συχνά μας περιορίζουν 
Αναλυτικά και προς ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων το πρόγραμμα των σεμιναρίων παρουσιάζεται ως εξής:
  • Τετάρτη (11:00-14:00): Γενικές συμβουλές κατά την αναζήτηση εργασίας, τεχνικές, στοχοθέτηση, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, κοινωνική δικτύωση.
  • Παρασκευή (11:00-14:00): Αναγνώριση δεξιοτήτων και εμποδίων αναζήτησης εργασίας, επιτυχία στη συνέντευξη, αντιστροφή περιοριστικών μοτίβων σκέψης.

Τα workshops συνιστούν μέρος έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ηγεσίας. Προϋπόθεση για παρακολούθηση και συμμετοχή στην έρευνα του Εργαστηρίου είναι οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν ενεργά εργασία τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν  αλλά η παρακολούθηση και των δύο (2) workshops είναι υποχρεωτική. Βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους παραβρεθούν και στα δύο workshops. Τα εργαστήρια διεξάγονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ (Κεφαλληνίας 46 & Πατησίων, Αθήνα, πλησίον σταθμού Βικτώρια).

Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής: http://goo.gl/naSXhE

Sunday, 28 July 2013

Επιτυχής ολοκλήρωση διδακτορικής έρευνας στο CROB-L

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διδακτορική διατριβή του μέλους του CROB-L κας Σοφίας Χατζή υπό την επίβλεψη του Ι. Νικολάου. Το θέμα της διατριβής ήταν:

«Στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό: Ο ρόλος των ατομικών διαφορών και των διαδικασιών της ομάδας στην μελέτη της καινοτομίας»Ακολουθεί η περίληψη της διατριβής:Η μελέτη της διδάκτορος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ κ. Σοφίας Χατζή με τίτλο «Στελέχωση Ομάδων Εργασίας με Ανθρώπινο Δυναμικό: Ο Ρόλος των Ατομικών Διαφόρων και των Διαδικασιών της Ομάδας στη μελέτη της Καινοτομίας»  έχοντας ως στόχο την στελέχωση ομάδων εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό προσπαθεί να μελετήσει πώς τα ατομικά χαρακτηριστικά των μελών έχουν επίδραση στην καινοτομική συμπεριφορά των μελών της ομάδας, και από την άλλη πώς αυτά (ομαδικό επίπεδο ανάλυσης) διαμορφώνουν τις ενδοομαδικές διαδικασίες-αναδυόμενες καταστάσεις της ομάδας, οι οποίες ακολούθως προβλέπουν τα κριτήρια απόδοσης της ομάδας, χρησιμοποιώντας τις θεωρίες για το supplementary” και “complementary” ταίριασμα. Τέλος, μελετάται μέσω ποιων μηχανισμών οι ενδοομαδικές διαδικασίες – αναδυόμενες καταστάσεις έχουν επίδραση στην καινοτομική συμπεριφορά των μελών. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν 192 εργαζόμενοι, μέλη 49 ομάδων έργου, και 43 προϊστάμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γενικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μοντέλου των πέντε παραγόντων (πλην της εξωστρέφειας), της γενικής αυτοαποτελεσματικότητας, της προνοητικής προσωπικότητας, του συμβατικού γνωστικού στυλ, του διαισθητικού γνωστικού στυλ, και της ανάληψης ευθύνης λειτουργούν ως supplementary χαρακτηριστικά για τα κριτήρια απόδοσης της ομάδας που διαφορικά το καθένα προβλέπει. Tο κλίμα της ομάδας διαμεσολαβεί τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών της ευσυνειδησίας, της δεκτικότητας στην εμπειρία, της γενικής αυτοαποτελεσματικότητας, της προνοητικής προσωπικότητας, του συμβατικού γνωστικού στυλ, του διαισθητικού γνωστικού στυλ, και της ανάληψης ευθύνης και των κριτηρίων απόδοσης της ομάδας. Μόνο ο ανταγωνιστικός τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων διαμεσολαβεί τις σχέσεις της ευσυνειδησίας και του διαισθητικού γνωστικού στυλ με τα κριτήρια απόδοσης της αποτελεσματικότητας και της συμπεριφοράς βοηθείας της ομάδας αντίστοιχα. Τέλος, μόνο τα χαρακτηριστικά της προνοητικής προσωπικότητας, του διαισθητικού γνωστικού στυλ, του συμβατικού γνωστικού στυλ, και της ανάληψης ευθύνης σχετίζονται με τη φάση δημιουργικότητας της δομής της καινοτομίας, ενώ μόνο το χαρακτηριστικό της γενικής αυτοαποτελεσματικότητας φαίνεται να προβλέπει τη φάση της εφαρμογής της ιδέας. Στη δεύτερη έρευνα συμμετείχαν 166 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη 55 ομάδων έργου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα και η ταύτιση των μελών με την ομάδα υπαγωγής τους διαμεσολαβούσαν τις σχέσεις μεταξύ των ενδοομαδικών διαδικασιών-αναδυόμενων καταστάσεων και της καινοτομικής συμπεριφοράς των μελών των ομάδων. Τα παραπάνω αποτελέσματα συζητούνται αναφορικά με τον ρόλο της επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού στα πλαίσια ομάδων εργασίας.


Monday, 15 April 2013

Workshop "Αναζήτησης Εργασίας" από το ΟΠΑ και την EqualSocietyΤο Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, EqualSociety – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής, διοργανώνουν από κοινού έναν πρότυπο κύκλο εργαστηρίων (workshops).Στόχος της δράσης είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς στο πλαίσιο των συναντήσεων θα παρουσιαστούν όλα τα επίκαιρα θέματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη τοποθέτηση του υποψηφίου στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Θεματολογία & Πρόγραμμα

Το βιογραφικό, οι τρόποι αναζήτησης μιας θέσης απασχόλησης, η διαδικασία της συνέντευξης και οι τεχνικές δικτύωσης στην αγορά, είναι ορισμένες μόνο από τις θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν. Στον δεδομένο κύκλο εργαστηρίων όμως αξίζει να υπογραμμιστεί πως ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:
  • στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, την ικανότητα δηλαδή αντιμετώπισης των εμποδίων που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας
  • στην αναγνώριση και ανάπτυξη των δυνατών σημείων και ικανοτήτων του υποψηφίου και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες
  • στην εστίαση σε θετικά ερεθίσματα / σκέψεις αντιστρέφοντας τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που συχνά μας περιορίζουν
Αναλυτικά και προς ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων το πρόγραμμα των σεμιναρίων παρουσιάζεται ως εξής:
  • Τετάρτη (3 ώρες): Γενικές συμβουλές κατά την αναζήτηση εργασίας, τεχνικές, στοχοθέτηση, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, κοινωνική δικτύωση.
  • Παρασκευή (3 ώρες): Αναγνώριση δεξιοτήτων και εμποδίων αναζήτησης εργασίας, επιτυχία στη συνέντευξη, αντιστροφή περιοριστικών μοτίβων σκέψης.
Τα workshops συνιστούν μέρος έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ηγεσίας. Προϋπόθεση για παρακολούθηση και συμμετοχή στην έρευνα του Εργαστηρίου είναι οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν ενεργά εργασία τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά η παρακολούθηση και των δύο (2) workshops είναι υποχρεωτική.

Βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους παραβρεθούν και στα δύο workshops.

Καθότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Εφόσον έχετε επιβεβαιώσει τη θέση σας και δεν μπορείτε να παρευρεθείτε και τις δυο ημέρες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, προκειμένου να παραχωρήσουμε τη θέση σας σε κάποιο άτομο από τη λίστα αναμονής.
Τα workshops θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ/ΟΠΑ), διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, Αθήνα 11251, μεσημεριανές ώρες.
Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Wednesday, 10 April 2013

Ημερίδα "Το ΟΠΑ Ερευνά"

Ποιός είναι ο ορισμός της "εμπειρίας του καταναλωτή"; Τί επίπτωση έχει η οικονομική κρίση στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στις συντάξεις; Πώς η Θεωρία Παιγνίων εφαρμόζεται στην πράξη στην καθημερινή "υπερ-δικτυωμένη" ζωή μας; Πώς μπορεί κανείς να εντοπίσει τα άτομα εκείνα που μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής σε μία εταιρεία, ομάδα, κοινότητα; Τί ρόλο παίζει το χρώμα στη Διαφήμιση; Ποια στατιστικά μοντέλα "κρύβονται" πίσω από τους βασικούς νόμους της σεισμολογίας; Πώς μπορεί να αυτοματοποιηθεί η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής διαφημιστικής καμπάνιας; Ποιά είναι η εμπειρία του χρήστη ενός iPad;


Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντήσουν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, υπότροφοι του ερευνητικού προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ στην ημερίδα "Το ΟΠΑ Ερευνά", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2013, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου.
Η ημερίδα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και νέους ερευνητές, και σκοπός της είναι να γνωρίσει η Πανεπιστημιακή κοινότητα από κοντά την έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει 4 παράλληλα sessions στα αντικείμενα: Διοίκηση, Πληροφορική, Οικονομικά και Στατιστική, κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ θα παρουσιάσουν με απλό τρόπο το περιεχόμενο και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί διαδραστικό poster session στο φουαγιέ Αντωνιάδου ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους Διδάκτορες, ενώ η ημερίδα θα κλείσει με μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα «Η Έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός ανάπτυξης της Κοινωνίας».
Καθότι υπάρχει περιορισμός στη χωρητικότητα των αιθουσών, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.
Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.
Για οποιεσδήποτε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πετρούλα Καραγιάννη στο 210 8203 116 ή στο karagiannip (at) aueb (dot) gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: http://irakleitos.aueb.gr/.

Monday, 18 February 2013

Σεμινάρια αναζήτησης εργασίας σε συνεργασία με το Loft2work

Empowering job candidates

Είναι γνωστό και κοινό θέμα συζήτησης πλέον, πως η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όσους αναζητούν μια θέση εργασίας και πως ακόμα και η λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Τα ερωτήματα, πολλά.. Είναι το βιογραφικό μου σημείωμα είναι σωστά συμπληρωμένο; Πως πρέπει να είναι ένα καλό cover letter; Πως θα ξεχωρίσω; Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα social media αποδοτικά για να με υποστηρίξουν στην προσπάθειά μου; Πως μπορεί να είναι η συνέντευξη; Τι θα πρέπει να προσέξω;

Για το λόγο αυτό και για να υποστηρίξουμε τους υποψήφιους που αναζητούν μια θέση εργασίας στη δύσκολη προσπάθειά τους, διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα κύκλο τριών συνολικά σεμιναρίων, όπου θα απαντηθούν και θα συζητηθούν αυτά και άλλα πολλά θέματα.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, 18.30-20.30:
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και cover letter, γενικές συμβουλές κατά την αναζήτηση εργασίας.
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, 18.30-20.30:
Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πως μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης θέσης εργασίας, πως μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο.
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, 18.30-20.30:
Προσωπική συνέντευξη και άλλες διαδικασίες επιλογής που μπορεί να περάσει ο υποψήφιος.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και καθότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Οι θέσεις για τον κύκλο σεμιναρίων έχουν κλείσει. Υπενθυμίζουμε πως η συμμετοχή και στα τρία (3) σεμινάρια είναι υποχρεωτική. Εφόσον έχετε επιβεβαιώσει τη θέση σας και δεν μπορείτε να παρευρεθείτε και τις τρεις ημέρες, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, προκειμένου να παραχωρήσουμε τη θέση σας σε κάποιο άτομο από τη λίστα αναμονής.

Σχετικά με τους εισηγητές:
Ιωάννης Νικολάου
Ο κ. Ιωάννης Νικολάου είναι Εργασιακός / Οργανωσιακός Ψυχολόγος και Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων της PricewaterhouseCoopers και στην συνέχεια ως Προϊστάμενος Εκπαίδευσης στην Εγνατία Τράπεζα. Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς/Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για τα οποία έχει τιμηθεί με Αριστεία Διδασκαλίας, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις.

Ναντίν Γεωργίου
Η Ναντίν Γεωργίου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Το 2008 αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου στη συνέχεια εκπόνησε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Διδάσκει μαθήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού και της Αναζήτησης Εργασίας.

Νάσος Γκούρας
O Νάσος Γκούρας έχει αποφοιτήσει απο το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με διάκριση, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ολοκληρώνει τις διδακτορικές του σπουδές στην οργανωσιακή συμπεριφορά και οργανωσιακή αλλαγή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξειδικεύεται στην χορήγηση ψυχομετρικών τέστ, τις συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού και την εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα οργανωσιακής αλλαγής, διοικησης και επιλογής προσωπικού. Είναι πιστοποιημένος σύμβουλος χορήγησης ψυχομετρικών τέστ της εταιρίας Hogan και του τέστ συναισθηματικής νοημοσύνης TEIQue ™.