Monday, 6 July 2009

Research in Progress in CROB-L

Τα ακόλουθα ερευνητικά έργα αποτελούν διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών μας φοιτητών στο ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συνδράμει η εταιρεία σας ή εσείς προσωπικά στην συλλογή των στοιχείων επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της έρευνας ή μαζί μου.

1. Η προσαρμογή συστοιχίας ερωτηματολογίων προσωπικότητας για μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την προσαρμογή υφιστάμενων ερωτηματολογίων προσωπικότητας για μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης ικανοτήτων της εταιρείας (competency model) θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες διαστάσεις προσωπικότητας που αναμένεται να προβλέπουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις αναφερθείσες δεξιότητες. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μελέτη εγκυρότητας (validation study) ερωτηματολογίων προσωπικότητας. Υπεύθυνος έρευνας: Γιώργος Μουρδικούδης

2. Μελετώντας τις αντιδράσεις των υποψηφίων στην συνέντευξη επιλογής σε διαφορετικές χώρες

Οι αντιδράσεις των υποψηφίων (applicant-fairness reactions) στις διαφορετικές μεθόδους επιλογής προσωπικού είναι ένα θέμα που έχει αρχίσει πρόσφατα να απασχολεί τους ερευνητές αλλά και τους επαγγελματίες στην επιλογή προσωπικού. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια μίας διαπολιτισμικής έρευνας, η οποία μόλις ξεκινάει και στοχεύει να μελετήσει τον τρόπο που αντιδρούν οι υποψήφιοι σε διαφορετικές χώρες στην συνέντευξη επιλογής και από ποιους παράγοντες της συνέντευξης (π.χ. δομή) επηρεάζονται οι αντιδράσεις των υποψηφίων σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ άλλων. Υπεύθυνοι έρευνας: Μαρία Κούτελου & Ταξιάρχης Γκαμπέσης

3. Επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη καριέρας αποφοίτων Management

Το θέμα αυτό αποτελεί την συνέχεια έρευνας που διεξάγεται τα τελευταία 2 χρόνια αναφορικά με την επαγγελματική επιτυχία και πρόοδο αποφοίτων του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Εξετάζονται θέματα όπως ο ρόλος των ατομικών διαφορών (προσωπικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματικές προσδοκίες-ψυχολογικό συμβόλαιο, κλπ) στους δείκτες επαγγελματικής επιτυχίας, (μισθολογική εξέλιξη, προαγωγές, κλπ). Υπεύθυνος έρευνας: Αλίκη Γκοβόσδη

4. Job seekers’ activities and mood

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει και να εξετάσει τους τρόπους που αναζητούν εργασία οι νέοι απόφοιτοι και τις συνέπειες-αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης στην συναισθηματική τους και ψυχολογική τους ευεξία (well-being and emotions). Είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί ελάχιστα στην βιβλιογραφία αλλά που απασχολεί στην πράξη έναν μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Υπεύθυνος έρευνας: Κωνσταντίνα Γεωργίου

5. Development of selection tools (work sample exercises & situational judgement tests) for the selection of management graduates

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας θα είναι να δημιουργήσει εργαλεία για την πρόσληψη αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στηριζόμενοι σε μια ομάδα γενικών βασικών δεξιοτήτων (core competencies), θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε μεθόδους, όπως οδηγό συμπεριφορικής συνέντευξης, ασκήσεις δειγμάτων έργου, κλπ., αλλά και να δούμε πώς λειτουργούν στην πράξη. Υπεύθυνοι έρευνας: Νάνσυ Πασίου & Γιώτη Ελένη

6. Έρευνα στο χώρο της Θετικής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Η Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά περιγράφει μια νέα προσέγγιση στο χώρο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ψυχολογίας, όπου ή έμφαση δεν δίνεται πλέον, όπως στο παρελθόν, στις αρνητικές πτυχές της συμπεριφοράς των εργαζομένων αλλά στις θετικές. Έτσι έννοιες όπως Positive Organizational Behavior, Positive Organizational Scholarship αλλά και Positive Emotions, εμφανίζονται όλο και περισσότερο στην πρόσφατη έρευνα και βιβλιογραφία, ξεκινώντας από το επιστημονικό αντικείμενο της Θετικής Ψυχολογίας (Positive Psychology). Σε αυτά τα πλαίσια η παρούσα εργασία θα εξετάσει θέματα που σχετίζονται με την Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά, όπως η δέσμευση και η ευεξία (engagement, well being). Υπεύθυνοι έρευνας: Φάνης Αριτζής & Αδαμαντία Κακαβούλη

7.
Exploring the Recent Turbulence in the Financial Sector from a Psychological Contract Perspective

Η παρούσα εργασία μελετάει τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις (Ψυχολογικό Συμβόλαιο).
Η παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε εργασιακές ομάδες και στους προϊσταμένους τους. Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ κάθε ομάδας ή τμήματος συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο και παράλληλα καλούνται και τα μέλη της ομάδας ή του τμήματος να συμπληρώσουν και εκείνοι το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Υπεύθυνος Έρευνας: Έρα Ντόντα

No comments:

Post a Comment